بیشتر بدانیم

چترا ، عنوان يك بيمه‌نامه زندگي است كه بيمه البرز طراحي كرده است.

– برخلاف آنچه كه در بازار متداول است، نبايد تصور كرد كه اين بيمه‌نامه صرفاً يك تغيير نام و عرضه محصولات موجود با بسته‌بندي جديد است.

– طراحي چترا برآمده از دو دليل عمده زير است:

اول – محصولات موجود بازار با آنچه كه بايد باشند فاصله بسيار دارند و اين موضوع مهمترين عامل بازدارنده در توسعه بيمه‌هاي زندگي است.

دوم – محصولات موجود بازار براي عموم مردم كشور، ناشناخته و مبهم‌اند و شبكه فروش شركتها متحمل باري اضافي براي پوشش دادن نواقص و ابهامات موجود در اين محصولات و فرآيندهاي كاري مربوطه مي‌گردند.

 

پوشش‌هاي بيمه‌اي طرح :

 

– بيمه فوت به هر علت

– بيمه پس‌انداز

– بيمه نجات زندگي در واقعه مرگبار

– بيمه فوت بر اثر حادثه

– بيمه نقص عضو دائم بر اثر حادثه

– بيمه مخارج پزشكي ناشي از حادثه

– بيمه بيكاري بستري ناشي از حوادث

– بيمه ازكارافتادگي دائم و كامل

– بيمه درآمد ازكارافتادگي

– بيمه معافيت از پرداخت حق‌بيمه

– بيمه ابتلا به بيماري‌هاي خاص

– بيمه ابتلا به سرطان

– بيمه ابتلا به بيماره‌هاي لاعلاج

۱) اين بيمه‌نامه تابع قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران است و اين تابعيت چه در داخل و چه خارج از ايران همواره پابرجا خواهد ماند.
۲) در صورت تغيير قوانين جاري در طول مدت بيمه به نحوي كه بر شرايط بيمه اثرگذار باشد، مادامي كه بيمه‌گذار و بيمه‌گر براي تغيير شرايط موافقت نكرده باشند، شرايط بيمه تابع قوانين قبلي خواهد بود. مگر اينكه تغيير شرايط به صراحت در قوانين جديد الزام‌آور شده باشد كه در اين حالت اگر بيمه‌گذار با تغيير موافق نباشد، بيمه‌نامه براساس ‏شرايط، فسخ يا ابطال مي‌گردد.
۳) شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه بيمه‌نامه براساس قوانين و مقررات جاري و عرف بيمه در ايران مورد توافق بيمه‌گذار و بيمه‌گر بوده و جزو مقررات اين بيمه‌نامه است.
۴) در صورت وجود تعارض بين مفاد شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه، همواره مفاد شرايط خصوصي در درجه اول، مفاد شرايط ويژه در درجه دوم و مفاد شرايط عمومي در درجه سوم، داراي تقدم و ارجحيت در رعايت است.
۵) سرمايه‌هاي بيمه مورد تعهد بيمه‌گر در اين بيمه‌نامه، از جنس ديه، ارثيه و دارايي‌هاي قابل تعقيب از سوي طلبكاران بيمه‌گذار و شخص بيمه شده نبوده و ضوابط مربوط به ديات، ارث و قوانين مربوطه ناظر بر تعيين غرامت‌هاي اين بيمه‌نامه نيست.
۶) براي موارد پيش‌بيني نشده در شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه بيمه‌نامه، طبق قانون بيمه و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد.