قوانین و مقررات

دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

دستورالعمل هایی که در راستای اجرایی نمودن قانون مبارزه با پولشویی ( مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی )‌توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است عبارتند از :
۱. دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ای
۲. دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه
۳. دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی
۴. دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزة ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
۵. دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

قوانین اختصاصی صنعت بیمه

قوانین اختصاصی صنعت بیمه

الف ) قانون بیمه
قانون مزبور مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ مشتمل بر سی و شش ماده (شامل قوانین حاکم بر معاملات بیمه، فسخ و بطلان و مسئولیت بیمه‌گر) است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ب) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری
قانون مزبور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰مشتمل بر هفتاد و هفت ماده است. بخش اول این قانون به تشریح ارکان بیمه مرکزی (مجمع عمومی، شورای‌عالی بیمه، هیئت عامل، بازرسان)‌ و بخش دوم به قوانین مربوط به نحوه فعالیت مؤسسات بیمه پرداخته است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ج ) قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی
قانون مزبور مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است .
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

د) قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌ مناطق‌آزادتجاری
قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره ‌مناطق‌آزاد تجاری مشتمل بر ماده واحده در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ توسط مجلس شوای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۳۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اصلاح این قانون در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ انجام شده است. با تصویب این ماده واحده تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ه) قانون بیمه شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

قوانین عمومی

قوانین عمومی

 الف) قانون مبارزه با پولشویی

قانون مزبور مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ب) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

در راستای اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مزبور در تاریخ ۲۹/۰۷/۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از پاره‌ایی اصلاحات در تاریخ ۰۷/۰۸/۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و بدین ترتیب با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده است.

 جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

مصوبات شورای عالی بیمه

بر اساس محتوا و مضمون «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری» آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در شورای عالی بیمه به تصویب می رسد ابزار اساسی برای تنظیم و هدایت صنعت بیمه در ایران است. از این زاویه شورای عالی بیمه مرجع تقنینی صنعت بیمه بوده و می‌توان مصوبات ان را تأثیرگذارترین عامل در وضعیت این بخش از اقتصاد کشور دانست .

مقررات

مقررات

الف ) مصوبات هیات دولت
· حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی
تصویب نامه مورخ ۹۱/۰۵/۰۱هیئت وزیران به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی – مصوب ۱۳۸۰ –حداقل سرمایه پایه برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم و اتکایی را تعیین کرده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

· مقررات‌ مؤسسات‌ بیمه‌ درمناطق ‌آزادتجاری ـ صنعتی
مقررات مزبور مشتمل بر سی و یک ماده در تاریخ۱۳۷۹/۰۶/۰۲توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۵ اصلاح شده است. در این مقررات شرایط تأسیس، نحوه اخذ مجوز ثبت و پروانه فعالیت، چگونگی لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت، نحوه نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و… آورده شده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

· آیین‌نامه ‌تاسیس، فعالیت‌ وانحلال‌ دفاتر ارتباطی
شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ ‹‹آیین‌نامه تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده تصویب کرده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

· درخصوص بیمه شخص ثالث
هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویبنامه‌ای را مشتمل بر شش بند و دو تبصره برای اجرای نمودن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب۱۳۸۰) را تصویب کرده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ب) بخشنامه ها
· بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید
در این بخشنامه که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است تعریف محصول بیمه ای جدید از نظر بیمه مرکزی شرایط و فرآیند ارائه محصول بیمهی ای جدید به بیمه مرکزی و نحوه ارائه محصول جدید به بازار و… آورده شده است.
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

قوانین و مقررات