انواع بیمه

 • بیمه نامه های وارداتی
 •  بیمه نامه های صادراتی
 •  بیمه نامه های داخلی
 • و …
 • بيمه فوت به هر علت
 • بيمه پس‌انداز
 • بيمه نجات زندگي در واقعه مرگبار
 • بيمه فوت بر اثر حادثه و …
 • شامل بیمه های اسب
 • شتر مرغ
 • برقراری بیمه قزل آل
 • و …

“همراه در صدور ، همگام در خسارت “

 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
 • بیمه آتش سوزی صنعتی
 • و …
 • بیمه شخص ثالث:
 • جبران خسارت اشخاص ثالث ، مالی
 • بیمه حوادث سرنشین:
 • جبران خسارت وارده به سرنشینان
 • بيمه‌ تمام‌ خطر پيمانكاران
 • بيمه‌ تمام‌ خطر نصب
 • بيمه بدنه ماشين آلات ساختماني
 • بيمه‌ سازه هاي تكميل شده و …
 • بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان
 • بیمه مسئوليت حرفه اي
 • بيمه مسئوليت مدني عمومي
 • بيمه مسئوليت قراردادي و …