بیمه مسئولیت حرفه ای هتلداران و مدیران واحد های اقامتی

   در این بیمه نامه بیمه گر در صورت احراز مسئولیت مدیران و كاركنان هتل، خسارت جانی از قبیل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشكی وارد به مسافرین از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان درصد قصور آنها جبران می نماید. چنانچه هتل یا…

بیمه نامه تجهیزات الکترونیک و کالاهای دیجیتال

این بیمه نامه زیر مجموعه بیمه نامه مهندسی می باشد که خسارت های فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارده شده به کلیه تجهیزات و دستگاه هایی را تحت پوشش بیمه قرار می دهد که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی در آن ها بیشتر از قطعات مکانیکی باشد. از جمله این موارد می توان…

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک

    عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر کودکان ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت نگهداری کودکان در مهد کودک ،خسارت بدنی ناشی از حادثه به کودکان وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم…

✅راهنماي خريد و مراحل صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي

  🔹️۱-مراجعه بيمه گذار به واحد صدور (براي بار اول ) و براي تمديد براساس تشخيص واحد سرپرستي يا ارسال فكس 🔹️۲-درصورت نيازبه بازديد هماهنگي جهت بازديد كارشناس اين شركت 🔹️۳-اخذ گزارش درصورت تاييد اقدام براي صدور ودرصورت عدم پذيرش ريسك اعلام به بيمه گذارومختومه نمودن درخواست 🔹️۳-تهيه پيش نويس بيمه نامه 🔹️۴-اخذ مجوزهاي لازم…

انواع بیمه آتش سوزی و خطر های تبعی آن

موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه…